Y Beudy – yn cysgu hyd at 4

Bwthyn ar wahân sy ‘n agos I dŷ’r perchennog yw’r Beudy. Hen ffermdai o’r ddeunawfed ganrif yw deunydd y bwthyn wedi ail gynllunio a moderneiddio’n ofalus.Mae hen drawstiau pren uwch eich pen, llawr ogoed is law, a chrefftwaith coed llaw yn creu awyrgylch hyfryd o’r oes a fu. Mae teledu ac offer cynhwysfawr yn y gegin a’r lolfa. Mae staffel wlyb a thoiled ar y llawr isaf. Ar y llawr cyntaf y mae un ystafell dwbl, ac ail efo dau wely sengl a theledu .Y mae hefyd ail ystafell ymolchi â toiled a bath. Mae’r fynedfa i’r bwythyn yn gyfleus a does dim gwaith dringo na grisiau .

Tarriff Y Beudy

Gwanwyn (21ain o Fawrth – 21ain o Fehefin ) £395 – £575 Haf (21ain o Fehefin – 21ain o Fedi ) £450 – £725 Hydref (21ain o Fedi – 21ain o Ragfyr) £390 – £520 Gaeaf (21ain o Ragfyr) – 21ain o Fawth) £355 – £630