Tri bwthyn hardd y deunawfed ganrif ynghanol Gogledd Cymru

Mae “Fferm y Neuadd” (Hall Farm) yn eich croesawu i ardal o harddwch ynghanol cefn gwlad Gogledd Cymru. Mae ein tri bwthyn sy’n yn dyddio o’r 18fed ganrif yn lân a chysurus dros ben, a dim ond  taith fer i fyny’r ffordd o Langollen. Mae Llangollen a thraphont dwr Pontcysyllte a’i gamlas sy’n fan treftadaeth byd eang, dim ond taith fer i lawr yr A539. Mae Dinas Rufeinig Caer -rhyw 20 munud dros y ffin a safleoedd yr ymddiriedolaeth genedlaethol – Castel y Waun a Neuadd Erddig – dim ond ychydig o filltiroedd  i ffrwrdd. Hefyd mae siopau lleol, archfarchnad a nifer o dafarnau o fewn chwater milltir.

Y Beudy

The Byre Bwthyn ar wahân sy’n agos i dy’r perchennog yw’r Beudy .  Hen ffermdai o ‘r  ddeunawfed ganrif yw deunydd y bwthyn wedi ail gynllunio a moderneiddio’n ofalus. Mae hen drawstiau pren uwch eich pen, llawr goed is law, a chrefftwaith coed llaw yn creu awyrgylch hyfryd o’r oes a fu.

Cartrefle y Cynhaeaf Harvest Cottage

Bwythyn bach hardd o’r 18fed ganrifyw  hwn, sydd a gardd â wal o’i chwmpas. Mae’r ardd gaeedig yn ddirgel a hudol. Y mae yno ardd llysiau sy’n arwain i Ie neilltuog ar dir cartref y perchennog.

Yr Hen Goetsdŷ

The Saddlery

Y mae’r bwythyn hwn wedi ei leoli ynghanol lon deiliog ei hunan sy’n edrych allan dros caeau o ŷd. Mae’r bwthyn  wedi adnewyddu o hen coetsdŷ  o’r 18fed ganrif  sydd â nodweddion diddorol o garreg a choed.