Pethau i’w Gwneud

Dyma i chi restr o leoedd cyfagos a all fod o ddiddordeb wrth aros yn Hall Farm

Plas Newydd

Plas Newydd, Llangollen

LLangollen :IIe mae’r dref yn croesawu y byd, ac sydd yn gartref  i’r Eisteddfod Gerddorol Rhyngwladol .Mae hefyd yn gartref i Castell Dinas Bran , Plas Newydd ac Abaty Glyn y Groes 

Pontcsyllte

Pontcsyllte

Tra yn Llangollen, mae modd mynd  ar daith cwch lawr y gamlas a cherdded dros y Traphont dwr yn Pontcysyllte y “River in the sky” ac sydd yn safle Treftadaeth byd. [/ezcol_1half_end]

Castell y Waun

Castell y Waun

Castell y Waun a gwblhawyd yn 1310. Y castell yma yw’r olaf o deyrnas y brenin Edward 1af ac sydd dal yn cael  ei ddefnyddio fel cartref hyd at heddiw , gyda teulu yn byw yno o hyd.  Mae’r Castell ar agor i ymwelwyr gan gynnwys cyfle i weld twr canoloesol, fflatiau o’r 18fed ganrif a golchdy hanesyddol

Erddig

Erddig

Tŷ hanesyddol Erddig yn llawn o gofiannau o fywyd amser maith yn ôl, gan gynnwys parc gwledig 1200 acer a llawer mwy.

Chaer

Chaer

 Gallwch ymweld a Chaer sydd dim ond  ychydig ffilltiroedd dros y ffin.  Dinas gaerog Rufeinig a Canoloesol, sydd bron yn 2,000 o flynyddoedd oed. Gallwch gerdded o amgylch y muriau, rhodio ar hyd yr Afon Dyfrdwy neu siopa yn y ddinas hyfryd sydd yn gymysgedd o adeiladau unigryw a modern..

Egwyseg

Eglwyseg

Mae  Mynydd Eglwyseg-sydd yn cael ei adnabod orau am y calchfaen trawiadol a chreigiau Eglwyseg. Ble arall allech chi gerdded i ddiwedd y byd . Enw lle yn yr ardall yw hon lle mae rhan o’r daith yn rhedeg ochr yn ochr  â Clawdd Offa.

Mae rhain I gyd o fewn ychydig filltiroedd i Hall Farm. Llefydd eraill sydd o fewn cyrraedd hefyd ydi  mynyddoedd Eryri, gwahanol gestyll, coedwigoedd, traethau ayyb. Mi  fedrwch feicio mynydd, marchogaeth, pysgota, canwio-neu medrwch chi ymlacio yn llwyr..