The Saddlery

Yr Hen Goetsdŷ – yn cysgu hyd at 2

Y mae’r bwythyn hwn wedi lleoli yn ei Iôn deiliog ei hunan sy’n edrych allan dros caeau o ŷd. Mae’r  bwthyn wedi adnewyddu o hen coetsdŷ  o’r 18fed ganrif sydd  a  nodweddion diddorol o garreg a choed. Mi gewch eistedd mewn gardd annibynnol eich hunan, crwydro’r berllan, neu ymlacio yn y tŷ . Mae ystafell fwyta, tân coed ,offer  cegin gan gynnwys peiriant golchi, a phopty ping. Y mae baddon wedi’ i  suddo yn yr ystafell ymolchi, toiled a chawod  dwbl efo seddau.  Mi fydd gwerth £7 o drydan yn rhad ac am ddim , y  gweddill trwy meter darnau punt .

Tariff yr Hen Goetsdŷ

Gwanwyn (21ain o Fawrth – 21ain o Fehefin ) £315 – £440 Haf (21ain o Fehefin – 21ain o Fedi ) £365 – £525 Hydref (21ain o Fedi – 21ain o Ragfyr) £315 – £415 Gaeaf (21ain o Ragfyr) – 21ain o Fawth)) £275 – £440