Cartrefle y Cynhaeaf – yn cysgu hyd at 2

Bwythyn bach hardd o’r 18fed ganrifyw hwn, sydd a  gardd â wal o’i chwmpas. Mae’r ardd gaeedig yn ddirgel a hudol. Y mae yno ardd llysiau sy’n arwain i Ie neilltuog ar dir cartref y perchennog. Yn yr ystafell fwyta y mae tân coed. Y mae’r tanwydd i ddechrau yn rhad ac am ddim, ond bydd rhagor ar gael at gost. Mae drws stabl sydd yn agor i’r buarth. Mae  digonedd o offer cegin , ac mae rhai o’r unedau coed wedi ei ogwneud a llaw. Y mae gwely pedwar postyn yn y llofft ac ystafell ymolchi efo cawod a thoiled .Bydd gwerth £7 o drydan i ddechrau, y gweddill trwy meter darnau punt.

Tariff Cartrefle y Cynhaeaf

Gwanwyn (21ain o Fawrth – 21ain o Fehefin) £315 – £440 Haf (21ain o Fehefin – 21ain o Fedi) £365 – £525 Hydref (21ain o Fedi – 21ain o Ragfyr) £315 – £415 Gaeaf (21ain o Ragfyr) – 21ain o Fawth) £275 – £440